อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมรับปริญญา

12963448_1733237173556215_3234891927314836760_n

  วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง 205 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันซ้อมรับปริญญา ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในวันที่ 28 เมษายน 2559 นี้   โดยมีพระอุดมปัญญาภรณ์ ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ส่วนวันรับจริง ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วังน้อย) Read More »

ดาวน์โหลดใบขอใช้อินเตอร์เนต

0JmvkGY

ดาวน์โหลดใบขอใช้อินเตอร์เนต Read More »

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่ ๔

11822691_824665357603071_7101796804081985931_n

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรครั้งที่ ๔ ร่วมกับโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมัยใหม่ ฟังบรรยายเรื่อง The education new in use ICT to Learning หรือ การศึกษาสมัยใหม่ในการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ โดย ได้รับเมตตาจากพระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการฯ วิทยากรโดย มานพ กองอุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ในการนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ศาลาพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาสมัยใหม่ในการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์เสริมหลักสูตรครั้งที่ ๔

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาสมัยใหม่ในการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ณ  อาคารหอประชุมพระเทพวรมุนี(วิบูลย์ กลฺยาโณ) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วัน อังคาร ที่ ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป Read More »

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

11822636_819943774741896_3450329607476949733_n

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ภายในกิจกรรม มีกิจกรรมการเล่นเกมส์ ตลาดโบราณ ซุ้มโรงทานทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ฟังเทศ ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และการแสดงของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดมหาพุทธาราม Read More »

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

11692748_809521242450816_2451359671386015328_n

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “บทบาทหัวข้อผู้ว่าราชการจังหวัดกับงานพระพุทธศาสนา”โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นประธานจุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการเสริมหลักสูตรครั้งที่ ๒ โดยพระครูไพโรจน์วัฒนาทร หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และได้รับเกีรยติจากนายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษบรรยายเรื่อง บทบาทหัวข้อผู้ว่าราชการจังหวัดกับงานพระพุทธศาสนาโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษพร้อมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ศาลาพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read More »

ผู้บริหาร ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต

11800364_822399451162995_8396925350355659546_n

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ พระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และพระอุดมปัญญาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพต้นประดู่ ต้นที่ ๖๑ Read More »

Scroll To Top