วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

มคอ.๕ ปี ๒

Attachments

File Description File size Downloads
pdf ๐๐๑ มคอ.5วรรณคดีบาลี 226 KB 10
pdf ๐๒ มคอ.5 กฏหมายทั่วไป 229 KB 7
pdf 6มคอ 5 วิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น 224 KB 9
pdf 8มคอ5 งานวิจัยและวรรณกรรม ปี ๒-1-57 242 KB 8
pdf 9มคอ 5 วิชาสถิติและงานวิจัย 246 KB 7
pdf มคอ 5 บาลีเสริม 7-9 248 KB 7
pdf มคอ 5ธรรมภาคปฏิบัติ๓ปฏิบัติ ๑ 207 KB 5
pdf มคอ. 5 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 248 KB 6
pdf มคอ.5 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 226 KB 9
pdf มคอ.5-พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 241 KB 8
pdf 01มคอ 5 วิชามนุษย์กับสังคม 225 KB 8
pdf 04มคอ5-พระอภิธรรมปิฎก-ป_๑1 242 KB 7
pdf ๐๗ มคอ 5 สันสกฤตเบื้องต้น 207 KB 9
pdf มคอ 5 แต่งแปลบาลี 221 KB 8
pdf มคอ 5 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 224 KB 7
pdf มคอ 5 บาลีเสริม10 230 KB 7
pdf มคอ ๕ บาลีเสริม11 211 KB 8
pdf มคอ ๕ บาลีเสริม12 232 KB 6
pdf มคอ 5 ภาษากับการสื่อสาร 207 KB 5
pdf มคอ.5 ธรรมนิเทศ 222 KB 6