วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ดร.ฐานิดา มั่นคง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ ( Games Based Learning Techniques)

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ดร.ฐานิดา มั่นคง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ ( Games Based Learning Techniques)