วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดพิธีซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ ๑๒ ของวิทยาลัยสงฆ์ และรุ่นที่ ๖๓ ของมหาวิทยาลัย ในปีนี้วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน ๗๕ รูป/คน

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดพิธีซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ ๑๒ ของวิทยาลัยสงฆ์ และรุ่นที่ ๖๓ ของมหาวิทยาลัย ในปีนี้วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน ๗๕ รูป/คน