วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.ฐานิดา มั่นคง ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษให้เป็นผู้แทนเข้าประชุมสภาวิชาการ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.ฐานิดา มั่นคง ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษให้เป็นผู้แทนเข้าประชุมสภาวิชาการ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานอธิการบดี