วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 16.15 น. ณ วส.ศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ กราบคารวะ ขอพรและสรงน้ำพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี ,ดร. ผอ.วส.ศรีสะเกษ และผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 16.15 น. ณ วส.ศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ กราบคารวะ ขอพรและสรงน้ำพระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี ,ดร. ผอ.วส.ศรีสะเกษ และผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ