วันพุธ , 20 มีนาคม 2019
ข่าวล่าสุด

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 ระดับชาติครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ กราบขอบพระคุณ ผู้บริหารทุกส่วนงานของมหาจุฬาฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน กราบขอบพระคุณ พี่ๆ น้องๆ ชาวมหาจุฬาทุกท่านที่ลงมาช่วยเตรียมงาน และให้ข้อแนะนำ เป็นพี่เลี้ยงในการจัดงาน ขอบคุณบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษทุกท่านในการร่วมพลังจัดงานครั้งนี้ งานนี้จะสำเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องประการใด ในนามคณะผู้จัดงานกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 9 ระดับชาติครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ กราบขอบพระคุณ ผู้บริหารทุกส่วนงานของมหาจุฬาฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน กราบขอบพระคุณ พี่ๆ น้องๆ ชาวมหาจุฬาทุกท่านที่ลงมาช่วยเตรียมงาน และให้ข้อแนะนำ เป็นพี่เลี้ยงในการจัดงาน ขอบคุณบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษทุกท่านในการร่วมพลังจัดงานครั้งนี้ งานนี้จะสำเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องประการใด ในนามคณะผู้จัดงานกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้