กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประชุม/สัมมนา

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ กล่าวรายงาน ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผอ.ฝ่ายบริหาร เบิกตัวนักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น เข้ารับรางวัล ในการนี้ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง อาจารย์ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ 2-3 เมษายน 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..ยิ่งใหญ่อลังการ จากนั้น ฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี
พระราชธรรมสารสุธี,ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ กล่าวรายงาน
ดร.ฐานิดา มั่นคง รองผอ.ฝ่ายบริหาร เบิกตัวนักวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดีเด่น เข้ารับรางวัล
ในการนี้ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง อาจารย์ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ 2-3 เมษายน 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..ยิ่งใหญ่อลังการ
จากนั้น ฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Close
Close